Służby

Rada Starszych

pastor senior Jacek Orłowski
pastor pomocniczy Tomasz Skórnóg
Starszy Zboru Tomasz Szkarłat
Starszy Zboru Jim Harris

Diakoni

Beata Karaszewska
Joanna Nestor-Suska
Witold Janisz
Roma Świerad
Jerzy Hojdys

Uwielbienie

Marcin Pawłowski (lider)
Andrzej Migda
Waldi Haraf
Mateusz Bassara

Szkółka Niedzielna (nauczanie religii)

Grażyna Rudyk

Grupa Modlitewna

diakon Joanna Nestor-Suska

Grupa Ewangelizacyjna

Michał Świerad

Grupa „Alfa”

pastor Jacek Orłowski

Grupa MM

pastor Jacek Orłowski

Grupa Młodzieżowa

Michał i Salome Świerad

Grupa Studencka Kolektyw

Jola i Mateusz Gwóźdź

Służba Charytatywna/Bezdomni/Akcja Zimowa

Starszy zboru Tomasz Szkarłat

Nasz Budynek/Kaplica

diakon Witold Janisz

Nagłośnienie/sprzęt

Mateusz Gwóźdź
Daniel Skórnóg
Michał Orłowski

Multimedia

Mateusz Wierzbicki
Maciek Karaszewski
Andrzej Warzecha
Michał Orłowski

Video – kazania

Michał Froehlich

Dyskusyjny Klub Filmowy

diakon Witold Janisz

Służba Więzienna

Waldi Haraf

Gwiazdkowa Niespodzianka

Iwona Sokołowska (koordynator)
diakon Roma Świerad

Biuletyn Zboru

Starszy zboru Tomasz Szkarłat

Kronika Zboru

Stasia Chochorowska

Służba Gospodarcza

Michał Froehlich
Grażyna i Jacek Skórscy
Basia Orłowska

Spotkania mężczyzn

Robert Wesołowski

Spotkania Kobiet

diakon Roma Świerad
Basia Orłowska

Studium Biblijne (gr. anglojęzyczna) / Kurs „Wolność w Chrystusie”

Starszy zboru Jim Harris i Beth Harris

Małe grupy domowe (koordynator)

pastor Jacek Orłowski

Mała grupa A

Michał Froehlich

Mała grupa B

Ryszard Stabach

Mała grupa C

diakon Beata Karaszewska

Mała grupa D

Waldi Haraf

Mała grupa E

diakon Roma Świerad

Mała grupa F

Robert Rudyk / Jacek Skórski

Reklama, kontakty z prasą, PR

Sławomir Suski