Służby

Rada Starszych

pastor senior Jacek Orłowski
pastor pomocniczy Tomasz Skórnóg
Starszy Zboru Tomasz Szkarłat
Starszy Zboru Jim Harris
Starszy Zboru Witold Janisz
Starszy Zboru Jerzy Hojdys

Diakoni

Beata Karaszewska
Joanna Nestor-Suska
Roma Świerad
Barbara Orłowski
Filip Karecki
Mateusz Gwóźdź
Mateusz Bassara
Michał Świerad

Projekt Drugie Nabożeństwo/ „SPOT”

(koordynator) diakon Mateusz Gwóźdź/Jolanta Gwóźdź
diakon Michał Świerad/Salomea Świerad
diakon Mateusz Bassara/Agnieszka Bassara

Uwielbienie

Marcin Pawłowski
Mateusz Bassara

Szkółka Niedzielna (nauczanie religii)

Grażyna Rudyk

Grupa Modlitewna/Wstawiennicza/prorocza

Starszy Zboru Jim Harris
diakon Joanna Nestor-Suska
diakon Roma Świerad

Grupa „Alfa”

pastor Jacek Orłowski

Grupa MM (młodzież młodsza) „Progres”

pastor Jacek Orłowski

Grupa Młodzieżowa

Anna Stabach

Służba Charytatywna/Bezdomni/Akcja Zimowa

Starszy zboru Tomasz Szkarłat

Nasz Budynek/Kaplica

diakon Witold Janisz

Nagłośnienie/sprzęt

Daniel Skórnóg

Media Grup

Maciek Karaszewski
Starszy Zboru Witold Janisz
Michał Froehlish

Video – kazania

Michał Froehlich

Służba Więzienna

Waldi Haraf

Gwiazdkowa Niespodzianka

diakon Roma Świerad (koordynator rejonowy)

Biuletyn Zboru

Starszy zboru Tomasz Szkarłat

Kronika Zboru

Małgorzata Kowalik

Służba Gospodarcza

Jacek Skórski
diakon Basia Orłowska
Michał Froehlich

Spotkania mężczyzn

Starszy Zboru Jerzy Hojdys

Spotkania Kobiet

diakon Roma Świerad
diakon Basia Orłowska

Studium Biblijne / Kurs „Wolność w Chrystusie”

Starszy zboru Jim Harris i Beth Harris

Służba Kaznodziejska (koordynator)

pastor pomocniczy Tomasz Skórnóg

Małe grupy domowe (koordynator)

Starszy Zboru Jerzy Hojdys
Pastor Jacek Orłowski

Liderzy Małych Grup

L2N: diakon Mateusz Gwóźdź

PWC: Starszy Zboru Witold Janisz

diakon Beata Karaszewska

diakon Roma Świerad

Starszy Zboru Jerzy Hojdys

pastor Jacek Orłowski