Nasza wizja

PRIORYTETY ZBORU – CELE I WIZJA – TRZY FILARY

Jakie są priorytety Zboru Chwały Bożej? Jakie są nasze cele i wizja? Chcemy działać zgodnie z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa i budować kościół w oparciu o trzy główne zasady. Oto one:

Uwielbienie i modlitwa

 

Wierzę, że dużo jest w Kościele dyskusji a za mało modlitwy. Tak bardzo chcemy przekonywać się do naszych racji, że przestajemy skupiać się na tym co duchowe i najważniejsze. Kościół musi stać się miejscem duchowego pokoju gdzie Jezus przekonuje do swoich racji. Musimy uwierzyć, że to On i tylko On jest NAPRAWDA? głową Kościoła i chce prowadzić swój lud. Już czas wyjść poza granice swojego zrozumienia i pozwolić Bogu czynić to co niemożliwe. Jeżeli całkowicie Mu zaufamy, aż do granic ryzyka i rezygnacji z siebie, On przemieni nasze miasto oraz zbór – dokona tego co dzisiaj wydaje się niemożliwe i idealistyczne.

Kol 2:1-9; 2Kor 3:17; 2Kor 10:3-5 ; Rz 12:1-2

Budowanie Kościoła poprzez budowanie relacji

Wierzę, że jesteśmy ciałem, które jest związane ze sobą. Wierzę, te relacje są podstawą dobrego zrozumienia i funkcjonowania zboru na różnych płaszczyznach. Dobre relacje pokazują miłość Chrystusa w praktyce, a po miłości mają nas przecież poznawać. Wierzę, że Kościół ma być miejscem gdzie każdy może przyjść w wolności i czuć się mile widzianym. Bez podtekstów, presji, manipulacji. Kościół to duchowa struktura, którą Bóg buduje sam poprzez nasze posłuszeństwo. Wierzę, że Kościół ma być miejscem wsparcia, pocieszenia, modlitwy, manifestacji miłości Jezusa oraz duchowej dyscypliny. Nowy Sącz potrzebuje takiego Kościoła, Bóg potrzebuje takiego zboru w naszym mieście !

1 Tes 5:15 ; 1Kor 13 ; Mt 18:21-35 ; 1Kor 12:12-27; Fil 2:5-11

Służba ludziom, miastu l lokalnej społeczności

 

Wierzę, że jako Kościół jesteśmy powołani do służby sobie nawzajem oraz innym. Cała służba Jezusa była przepełniona służbą innym, niekoniecznie „świętym” albo przede wszystkim tym „nie świętym”. Tak i my, jeżeli mamy odzwierciedlać Jego, mamy być sługami. Nie tylko w kontekście Kościoła, ale też społeczeństwa. I nię tylko w kontekście ewangelizacji, ale także w bezinteresownej, wynikającej z miłości Chrystusa chęci pomocy. Jak mamy okazać miłość Chrystusa innym ? Mówiąc im: „Chodźcie do zboru to pokażemy wam jak być chrześcijanami” ? Myślę że dziś to za mało. Myślę i wierzę, że dziś Bóg powołuje nas abyśmy byli gotowi służyć i pomagać innym z miłości do nich niezależnie od tego czy przyjdą do zboru czy nie. Byśmy miłowali innych, bez manipulacji, interesowności, służyli pomocą ubogim i potrzebującym tak jak nasz Mistrz. Byśmy kochali jak On kochał i okazywali tę miłość tak jak On działaniem a nie słowem. Wtedy będziemy Kościołem do którego Pan przyzna się z radością. .

1 Tes 5:15 ; Mt 22:34-40 ; 1 Jan 3:17; 1 Jan 4:20; Fil 2: 5 ; Mt 25:31-46

Napisałem na podstawie wizji otrzymanej od Boga w sierpniu 2002 – pastor Jacek orłowski

Kontakt: Pastor Jacek Orłowski (Pastor)