Nabożeństwo KZNS 14.02.21.kazanie pastor J. Orłowski -„Element proroczy w Kościele” 51:30 – 2:02:30

14.02.2021

Nabożeństwo na żywo 14.02

Jacek Orłowski

Pastor Jacek Orłowski, absolwent Seminarium Teologicznego w Ustroniu oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (jęz. angielski), obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. W 2002 roku, będąc posłusznym niezwykłemu i nadprzyrodzonemu Bożemu powołaniu, przeprowadził się wraz z rodziną do Nowego Sącza, gdzie rozpoczął służbę pastorską.

Inne treści autora