Modlitwa

Modlitwa jest „oddychaniem duchowym chrześcijanina”. Biblia mówi „bez przestanku się módlcie” (I list do Tesaloniczan 5:17), „powierzcie prośby wasze Bogu” (list do Filipian 4,6) oraz „nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego Imię” (list do Hebrajczyków 13:15). Jesteśmy Kościołem modlitwy i uwielbienia. Wierzymy, że Bóg i dziś uzdrawia, uwalnia i chrzci Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, że „Pan mieszka w chwałach swojego ludu”, dlatego tak jak psalmy zachęcają, przynosimy Bogu uwielbienie poprzez spontaniczny, radosny śpiew i modlitwę. „Chwalcie Pana!” (Psalm 150).

prayer

 

Jeśli potrzebujesz modlitwe o siebie lub jakiąś sytuację skontakuj się z nami i będziemy się modlić o Ciebie.

Kontakt: Asia N. (Koordynator)