Misja Więzienna

przebaczenie

Nasze cele i zadania

Nieść wieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie osobom przebywającym w Zakładach Karnych. Wskazywać w swej służbie na Jego osobę jako na Tego, Który ma moc uwolnienia z wszelkich grzechów, chorób i nałogów. Wzywać do wiary w Jezusa Chrystusa, która prowadzi do zwycięskiego i pełnego życia w Nim. Przedstawiać naszego Pana jako źródło przebaczenia, łaski i pomocy w każdej sprawie. Wskazywać na Biblię jako miejsce wszelkiej odpowiedzi na pytania dotyczące Boga, człowieka i życia.

wiezienie

Naszą służbę dedykujemy

odrzuconym przez społeczeństwo, zapomnianym przez rodziny, nie widzącym celu w życiu i nie mającym przystani powrotu z życiowej tułaczki.