Kim jesteśmy, nasz wizja i wyznanie wiary

W co wierzymy i dlaczego?

W co wierzymy i dlaczego? Tutaj znajdziesz główne zasady i artykuły naszej wiary.

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

 

Kim jesteśmy?

Kościół Zielonoświątkowy należny do rodziny kościołów protestanckich. Nawiązuje do czterech praw reformacji wyrażonych przez Marcina Lutra: Sola Scriptura – jedynie Pismo Święte; Sola Christus – jedynie Chrystus; Sola Gratia – jedynie łaska; Sola fide – jedynie wiara, które stały się fundamentem protestantyzmu. Kościół Zielonoświątkowy jest częścią światowego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, który zaczął się na początku poprzedniego wieku (1901 r.), a później rozlał się na cały świat ożywiając prawie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie. Przykładem może być Odnowa w Duchu Świętym, która będąc w Kościele Katolickim jest częścią ruchu charyzmatycznego. Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem charyzmatycznym, który wierzy, ze Bóg działa dzisiaj w ponad naturalny sposób tak jak w czasach biblijnych. Spontaniczność w modlitwie, radosny śpiew uwielbienia i ponadnaturalne, charyzmatyczne działanie Ducha Świętego są cechą charakterystyczną naszych nabożeństw, jak również zdrowe, wyważone ewangeliczne kazanie oparte wyłącznie na Słowie Bożym. Wyznanie wiary K. Z. jest oparte wyłącznie na Biblii, a struktura i działanie odzwierciedla biblijny model kościoła I-go wieku naszej ery. Kościół Zielonoświątkowy głęboko uznaje wolność każdego człowieka, odnosi się z szacunkiem do innych Kościołów Chrześcijańskich, a budując z nimi dobre braterskie relacje, nie wypiera się swojej teologicznej tożsamości. Nasze relacje z Jezusem muszą być w centrum, walka trwa nie miedzy kościołami, lecz ze światem, jak naucza Biblia. W Polsce KZ działa w oparciu o Ustawę Sejmowa z 20 lutego 1997r. Dziennik Ustaw Nr 41.  Zobacz też, wideo „Kim są Zielonoświątkowcy” – Bp Marek Kamiński na YouTuba

Jesteśmy też partnerem ruchu „Salt and Light” (Ruch Sól i Światło).

Nasza wizja

PRIORYTETY ZBORU – CELE I WIZJA – TRZY FILARY

Jakie są priorytety Zboru Chwały Bożej? Jakie są nasze cele i wizja? Chcemy działać zgodnie z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa i budować kościół w oparciu o trzy główne zasady. Oto one:

Uwielbienie i modlitwa

worship

Wierzę, że dużo jest w Kościele dyskusji, a za mało modlitwy. Tak bardzo chcemy przekonywać się do naszych racji, że przestajemy skupiać się na tym co duchowe i najważniejsze. Kościół musi stać się miejscem duchowego pokoju gdzie Jezus przekonuje do swoich racji. Musimy uwierzyć, że to On i tylko On jest NAPRAWDĄ głową Kościoła i chce prowadzić swój lud. Już czas wyjść poza granice swojego zrozumienia i pozwolić Bogu czynić to co niemożliwe. Jeżeli całkowicie Mu zaufamy, aż do granic ryzyka i rezygnacji z siebie, On przemieni nasze miasto oraz zbór – dokona tego co dzisiaj wydaje się niemożliwe i idealistyczne.

Kol 2:1-9; 2Kor 3:17; 2Kor 10:3-5 ; Rz 12:1-2

Budowanie Kościoła poprzez budowanie relacji

realtions

Wierzę, że jesteśmy ciałem, które jest związane ze sobą. Wierzę, te relacje są podstawą dobrego zrozumienia i funkcjonowania zboru na różnych płaszczyznach. Dobre relacje pokazują miłość Chrystusa w praktyce, a po miłości mają nas przecież poznawać. Wierzę, że Kościół ma być miejscem gdzie każdy może przyjść w wolności i czuć się mile widzianym. Bez podtekstów, presji, manipulacji. Kościół to duchowa struktura, którą Bóg buduje sam poprzez nasze posłuszeństwo. Wierzę, że Kościół ma być miejscem wsparcia, pocieszenia, modlitwy, manifestacji miłości Jezusa oraz duchowej dyscypliny. Nowy Sącz potrzebuje takiego Kościoła, Bóg potrzebuje takiego zboru w naszym mieście !

1 Tes 5:15 ; 1Kor 13 ; Mt 18:21-35 ; 1Kor 12:12-27; Fil 2:5-11

Służba ludziom, miastu l lokalnej społeczności

homeless

Wierzę, że jako Kościół jesteśmy powołani do służby sobie nawzajem oraz innym. Cała służba Jezusa była przepełniona służbą innym, niekoniecznie „świętym” albo przede wszystkim tym „nie świętym”. Tak i my, jeżeli mamy odzwierciedlać Jego, mamy być sługami. Nie tylko w kontekście Kościoła, ale też społeczeństwa. Nie tylko w kontekście ewangelizacji, ale także w bezinteresownej, wynikającej z miłości Chrystusa chęci pomocy. Jak mamy okazać miłość Chrystusa innym? Mówiąc im: „Chodźcie do zboru to pokażemy wam jak być chrześcijanami”? Myślę, że dziś to za mało. Myślę i wierzę, że dziś Bóg powołuje nas abyśmy byli gotowi służyć i pomagać innym z miłości do nich niezależnie od tego czy przyjdą do zboru czy nie. Byśmy miłowali innych, bez manipulacji, interesowności, służyli pomocą ubogim i potrzebującym tak jak nasz Mistrz. Byśmy kochali jak On kochał i okazywali tę miłość tak jak On działaniem a nie słowem. Wtedy będziemy Kościołem do którego Pan przyzna się z radością.

1 Tes 5:15 ; Mt 22:34-40 ; 1 Jan 3:17; 1 Jan 4:20; Fil 2: 5 ; Mt 25:31-46

Napisałem na podstawie wizji otrzymanej od Boga w sierpniu 2002 – pastor Jacek Orłowski