Kim jest Jezus?

Zanim będziesz mógł zrozumieć ogromny wpływ jaki wywarł i nadal wywiera Jezus Chrystus, musisz zrozumieć, kim On jest. Z wielu ust pada pytanie: „Kim jest Jezus?” Niektórzy mówią, że On był prorokiem inni, że bardzo mądrym człowiekiem. Są tacy, którzy twierdzą, że był człowiekiem, który stał się bogiem i my również możemy być bogami. Jeszcze inni mówią, że był tylko człowiekiem i nikim więcej, albo, że w ogóle nie istniał jest po prostu wielkim oszustwem wymyślonym po to, aby kontrolować tłumy. Wielu przyznaje Mu pozycję „syna Bożego”,lecz w żaden sposób nie chcą uznać Go równym samemu Bogu.
Niemniej jednak są tacy wśród nas, którzy z całego serca ogłaszają: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego (ew. Mat 16:16) oraz „mój Pan i Bóg!” (ew. Jana 20:28).
Przyszłość w wieczności zależy od tego, co przyjmiemy na temat Jezusa jako podstawę naszej wiary i w od tego, w jaki sposób odpowiemy na Jego własne słowa: „Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (Jan 14:6).