Multimedia

Kazanie pastor Tomasz Skórnóg „Wyjdź z jaskini.”

22.12.2020

Kościół Zielonoświątkowy w Nowym Sączu – zobacz http://kzns.pl

Zobacz

Nabożeństwo 13.12.2020 kazanie pastor J. Orłowski -„Wyszedł siewca, aby siać”. 0:58:02-1:50:00 min.

13.12.2020

Kościół Zielonoświątkowy w Nowym Sączu – zobacz http://kzns.pl

Zobacz