Biblioteka

Co to znaczy, że Bóg jest miłością?

22.03.2011

Pytanie: Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Odpowiedź: Co to oznacza, że Bóg jest miłością? Na początku zastanówmy się, jak Biblia opisuje miłość. Potem zobaczymy kilka Bożych zastosowań tej miłości. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa…

Zobacz

Czym jest unia hipostatyczna? W jaki sposób Jezus może być równocześnie Bogiem i człowiekiem?

22.03.2011

Pytanie: Czym jest unia hipostatyczna? W jaki sposób Jezus może być równocześnie Bogiem i człowiekiem? Odpowiedź: Unia hipostatyczna jest terminem odwołującym się do natury Jezusa Chrystusa, który będąc Synem Boga, przyjął postać człowieka, pozostając nadal…

Zobacz

Jaki jest sens życia?

22.03.2011

Pytanie: Jaki jest sens życia? Odpowiedź: Jaki jest sens życia? Jak mogę odnaleźć cel, spełnienie i zadowolenie ze swojego życia? Czy będę miał w sobie siłę, by osiągnąć coś, co będzie miało znaczenie w wieczności?…

Zobacz

Kto stworzył Boga? Jak powstał Bóg?

22.03.2011

Pytanie: Kto stworzył Boga? Jak powstał Bóg? Odpowiedź: Ateista Bertrand Russell w swojej książce pt. „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem” napisał, że jeśli prawdą jest, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę, Bóg również musi mieć przyczynę….

Zobacz

Dlaczego istnieje tak wiele chrześcijańskich denominacji?

22.03.2011

Pytanie: Dlaczego istnieje tak wiele chrześcijańskich denominacji? Odpowiedź: Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozróżnić kwestie denominacji w obrębie ciała Chrystusa od kultów niechrześcijańskich i fałszywych religii. Prezbiterianie czy Luteranie są przykładami denominacji w ciele…

Zobacz

Czym jest chrześcijaństwo i w co wierzą chrześcijanie?

22.03.2011

Pytanie: Czym jest chrześcijaństwo i w co wierzą chrześcijanie? Odpowiedź: 1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4 stwierdza: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie…

Zobacz