Biblioteka

Czy ktoś kiedykolwiek widział Boga?

22.03.2011

Pytanie: Czy ktoś kiedykolwiek widział Boga? Odpowiedź: Biblia mówi, że nikt nie widział Boga (Ew. Jana 1.18) z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. W II Księdze Mojżeszowej 33.20, Bóg mówi: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż…

Zobacz

Czy Jezus Chrystus był żonaty?

22.03.2011

Pytanie: Czy Jezus Chrystus był żonaty? Odpowiedź: Jezus Chrystus z pewnością nie był żonaty. Istnieje wiele popularnych mitów, które twierdzą że Chrystus był żonaty z Marią Magdaleną. Ten mit jest oczywiście kłamstwem dlatego, że nie…

Zobacz

Czy Bóg istnieje? Czy są jakieś dowody na istnienie Boga?

22.03.2011

Pytanie: Czy Bóg istnieje? Czy są jakieś dowody na istnienie Boga? Odpowiedź: Czy Bóg istnieje? TO ciekawe, jak wiele uwagi poświęca się temu zagadnieniu. Ostatnie badania potwierdzają, że ponad 90% ludzkości uznaje dziś istnienie Boga…

Zobacz

Dlaczego obraz Boga jest inny w Starym i Nowym Testamencie?

22.03.2011

Pytanie: Dlaczego obraz Boga jest inny w Starym i Nowym Testamencie? Odpowiedź: Wierzę, że problem ten odkrywa całkowite niezrozumienie tego, co Stary i Nowy Testament mówi nam o naturze Boga. Innymi słowy to niezrozumienie jest…

Zobacz

Co to znaczy, że Jezus jest Barankiem Bożym?

22.03.2011

Pytanie: Co to znaczy, że Jezus jest Barankiem Bożym? Odpowiedź: Gdy Jezus nazwany jest Barankiem Bożym w Ew. Jana 1.29 i Ew. Jana 1.36, to stwierdzenie to dotyczy Jego doskonałej i całkowitej ofiary za grzech….

Zobacz

Kim jest Jezus Chrystus?

22.03.2011

Pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Odpowiedź: Kim jest Jezus Chrystus? W przeciwieństwie do pytania: „Czy Bóg istnieje?”, bardzo niewiele osób zastanawia się nad tym, czy Jezus Chrystus żył naprawdę. Ogólnie akceptowana jest prawda, że Jezus…

Zobacz