Biblioteka

Czy to źle, gdy zadaję Bogu pytania?

22.03.2011

Pytanie: Czy to źle, gdy zadaję Bogu pytania? Odpowiedź: Problem nie polega na tym, czy powinniśmy Bogu zadawać pytania, ale raczej na tym jak to czynimy, i z jakiego powodu zadajemy Jemu pytania? Samo stawianie…

Zobacz

Dlaczego genealogie podane w Ew. Mateusza i Ew. Łukasza są tak różne?

22.03.2011

Pytanie: Dlaczego genealogie podane w Ew. Mateusza i Ew. Łukasza są tak różne? Odpowiedź: Genealogia Jezusa podana jest w dwóch miejscach Pisma Świętego: w Ew. Mateusza w rozdziale 1 oraz Ew. Łukasza 3.23-38. Mateusz zakreśla…

Zobacz

Dlaczego Bóg dopuszcza, by dobrzy ludzie doznawali zła?

22.03.2011

Pytanie: Dlaczego Bóg dopuszcza, by dobrzy ludzie doznawali zła? Odpowiedź: Czemu dobrzy ludzie doznają zła? Jest to jedno z najtrudniejszych zagadnień w całej teologii. Bóg jest wieczny, nieskończony, wszystko wiedzący, wszechmocny… Dlaczego my, ludzie (istoty…

Zobacz

Czy ktoś kiedykolwiek widział Boga?

22.03.2011

Pytanie: Czy ktoś kiedykolwiek widział Boga? Odpowiedź: Biblia mówi, że nikt nie widział Boga (Ew. Jana 1.18) z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. W II Księdze Mojżeszowej 33.20, Bóg mówi: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż…

Zobacz

Czy Jezus Chrystus był żonaty?

22.03.2011

Pytanie: Czy Jezus Chrystus był żonaty? Odpowiedź: Jezus Chrystus z pewnością nie był żonaty. Istnieje wiele popularnych mitów, które twierdzą że Chrystus był żonaty z Marią Magdaleną. Ten mit jest oczywiście kłamstwem dlatego, że nie…

Zobacz

Czy Bóg istnieje? Czy są jakieś dowody na istnienie Boga?

22.03.2011

Pytanie: Czy Bóg istnieje? Czy są jakieś dowody na istnienie Boga? Odpowiedź: Czy Bóg istnieje? TO ciekawe, jak wiele uwagi poświęca się temu zagadnieniu. Ostatnie badania potwierdzają, że ponad 90% ludzkości uznaje dziś istnienie Boga…

Zobacz