Biblioteka

O potrzebie bycia autorytetem dla innych, o budowaniu i dbaniu o swój autorytet i autorytet innych w kontekście wzrostu Kościoła

17.01.2018

Autorytet jest poczuciem /świadomością/ siły, która za nami stoi* Autorytet- termin ten pochodzi od łac. auctoricus i tłumaczy się jako rada, wola, ważność, powaga moralna. Słownik wyrazów obcych określa autorytet jako: 1. Uznanie u innych,…

Zobacz

Miłosny List od Ojca

20.06.2015

Moje dziecko, Moze mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps. 139,1 Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Ps. 139,2 Znam twoje sciezki. Ps. 139,3 Nawet wlosy na twojej glowie sa policzone… Mt…

Zobacz

Czy Biblia mówi o tym, że Chrystus jest Bogiem?

22.03.2011

Pytanie: Czy Biblia mówi o tym, że Chrystus jest Bogiem? Odpowiedź: Poza konkretnym wyznaniem Chrystusa, że jest Bogiem, Jego uczniowie również twierdzili, że Nim jest. Uczniowie byli przekonani, że Jezus miał prawo przebaczać grzechy, czyli…

Zobacz

Czy Bóg zmienia zdanie?

22.03.2011

Pytanie: Czy Bóg zmienia zdanie? Odpowiedź: Księga Malachiasza 3.6 mówi: „Zaiste, Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.” Podobnie też Jakuba 1.17 podaje nam: „Wszelki datek dobry i wszelki…

Zobacz

Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wydarzyło się naprawdę?

22.03.2011

Pytanie: Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wydarzyło się naprawdę? Odpowiedź: Choć Pismo Święte nie stara się udowadniać, że Jezus zmartwychwstał, przedstawia konkretne dowody na nie. Zmartwychwstanie Chrystusa zostało opisane w Ewangelii wg św. Mateusza 28:1-20; Ewangelii…

Zobacz

Jezus jest Bogiem? Czy Jezus kiedykolwiek twierdził, że Nim jest?

22.03.2011

Pytanie: Czy Jezus jest Bogiem? Czy Jezus kiedykolwiek twierdził, że Nim jest? Odpowiedź: Jezus nigdy nie wypowiedział dokładnie słów: „Jestem Bogiem”. To jednak nie oznacza, że nie podawał się za Boga. Przytoczmy na przykład słowa…

Zobacz