Jak mogę poznać Bożą wolę dla mojego życia?

22.03.2011

Pytanie: Jak mogę poznać Bożą wolę dla mojego życia? Co Biblia mówi o poznawaniu Bożej woli?

Odpowiedź: Są dwa sposoby, by poznać Bożą wolę w danej sytuacji: (1) Upewnij się, że to, o co prosisz lub na czym Ci zależy nie jest zabronione przez Biblię; (2) Miej też pewność, że to, czego pragniesz, przyniesie chwałę Bogu i pozwoli Ci wzrastać duchowo. Jeśli te dwa warunki są spełnione, a Bóg nie daje Ci tego, o co prosisz, najprawdopodobniej Bóg nie chce dla Ciebie tego, czego chcesz Ty. Lub być może musisz na to trochę poczekać. Poznanie Bożej woli czasem nie jest łatwe. Ludzie chcą, by Bóg powiedział im praktycznie wszystko, co mają robić: gdzie pracować, żyć, za kogo wyjść za mąż, itp. List św. Pawła do Rzymian 12:2 mówi: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Bóg rzadko podaje nam tak bezpośrednie i konkretne informacje. Pozwala nam On na podejmowanie wyborów w tych dziedzinach. Grzech i bunt przeciwko Bożej woli to jedyna decyzja, jakiej Bóg sobie nie życzy. On chce, byśmy podejmowali decyzje, które są w zgodzie z Jego wolą. Więc skąd masz wiedzieć, że dane decyzje są w zgodzie z Bożą wolą dla Ciebie? Jeżeli masz bliską relację z Bogiem, i naprawdę pragniesz spełniać w swoim życiu Jego wolę, Bóg włoży w Twoje serce swoje pragnienia. By tak się stało po prostu szukaj Bożej woli, nie Twojej własnej. „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca” (Psalm 37:4). Jeśli Biblia nie jest przeciwna Twoim zamierzeniom, i mogą one zbudować Cię duchowo, Biblia daje Ci "pozwolenie", by podjąć daną decyzję i iść za pragnieniami Twojego serca.

Trevor Hawes

Trevor pochodzi z Oxfordu w Anglii. Tam mieszkał i studiował a po ukończeniu studiów przyłączył się do zespołu nauczycieli Słowa Bożego pochodzących z dużej grupy kościołów.

Inne treści autora