Jak brzmi definicja sekty/kultu?

22.03.2011

Pytanie: Jak brzmi definicja sekty/kultu?

Odpowiedź: Często w naszym wyobrażeniu sekta/kult to grupa ludzi, która czci szatana, składa ofiary ze zwierząt i bierze udział w złych, dziwnych i pogańskich rytuałach. Jednak w rzeczywistości, większość sekt/kultów wydaje się być dużo bardziej niewinna. Specyficzna, chrześcijańska definicja sekty/kultu uznaje za sektę/kult, grupę, która zaprzecza jednej, bądź kilku prawdom biblijnym. W prostszych słowach, sekta/kult to grupa ludzi, nauczająca czegoś, co spowodowałoby, że osoba nie może być zbawiona, tylko dzięki temu, że w to uwierzy. W odróżnieniu do religii, sekta/kult to grupa, która podaje się za chrześcijan, zaprzeczając w tym samym momencie podstawowym prawdom biblijnego chrześcijaństwa.

W sektach najczęściej występują dwa typy nauczania: że Jezus nie był Synem Boga, i że zbawienia nie można osiągnąć tylko przez samą wiarę. Zaprzeczenie boskości Chrystusa prowadzi do tego, iż śmierć Jezusa nie jest wystarczającą zapłatą za nasze grzechy. Zaprzeczenie zbawienia tylko przez wiarę, prowadzi do zbawienia osiąganego przez nasze własne uczynki – coś, czemu Biblia gwałtownie i konsekwentnie zaprzecza. Dwa najbardziej znane przykłady to Świadkowie Jehowy oraz Mormoni. Obie grupy uważają siebie za chrześcijan, ale obie zaprzeczają wymienionym wyżej, kluczowym doktrynom. Świadkowie Jehowy oraz Mormoni wierzą w wiele rzeczy, które zgadzają się i/ lub są podobne do tego, czego naucza Biblii. Wiele Świadków Jehowy, Mormonów i członków innych grup tego typu to „dobrzy ludzie”, którzy autentycznie szukają Boga i prawdziwie wierzą, że trzymają się prawdy. Naszą nadzieją i modlitwą jest, by wiele ludzi zaangażowanych w „chrześcijańskie” grupy, mogło przejrzeć ponad to, co jest kłamstwem i zostało przyciągniętych do prawdy o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa.

Trevor Hawes

Trevor pochodzi z Oxfordu w Anglii. Tam mieszkał i studiował a po ukończeniu studiów przyłączył się do zespołu nauczycieli Słowa Bożego pochodzących z dużej grupy kościołów.

Inne treści autora