Dzieci

Praca z dziećmi – Szkółka Niedzielna i klub

Dzieci są naszą radością, darem Pana i przyszłością. Jezus powiedział, abyśmy pozwolili dzieciom przychodzić do Niego. Nie tylko chcemy pozwolić, ale wierząc, że Bóg chce działać przez dzieci i dotykać ich serduszek, uczymy je o miłości Bożej i miłości do Boga poprzez zajęcia w szkółce niedzielnej – protestanckiej formie nauczania religii. Zajęcia te to nie tylko nauka Biblii i modlitwy, ale też dobra zabawa, która uczy o Bogu w radosnej i spontanicznej atmosferze. Organizujemy też przedstawienia dziecięce, w których dzieci same opowiadają o Bogu. Działania Szkółki Niedzielnej prowadzone są pod bacznym okiem nauczycieli.

Pragniemy aby nasze dzieci wzrastały ucząc się Bożych wartości i kształtowały w sobie Boży charakter, były pełne radości i pasji dla Boga, wiedząc, że chrześcijaństwo to nie nuda i rutyna ale wielka wspaniała, fascynująca przygoda. „Szkółka Niedziela”/nauka religii w Zborze Chwały Bożej jest zaplanowana tak, by uczyć dzieci w różnym wieku dojrzałości (odpowiednio do ich mozliwości), pomagając im dojrzewać duchowo, emocjonalnie i społecznie, aby były w stanie sprostać wymogom dzisiejszego świata, ale też by miały mocny duchowy fundament oparty na Bożych, Biblijnych standardach i wartościach.

 

fundament
Program, (zatwierdzony ministerialnie – nasz punkt katechetyczny jest formalnie zrejestrowany, umocowany prawnie – nasze dzieci otzrymują ocenę wpisywaną na świadectwach szkolnych – i podległy Kuratorium Oświaty) jest dobrze i prescyzyjnie opracowany i prowadzony przez doświadczoną kadrę nauczycieli mających szczególne powołanie. Dzieci wykonują tez prace domowe stosownie do wieku.

Zajęcia odbywają sie w wymiarze tygodniowym, w niedzielę, w godzinach porannych i obejmują wszystkie grupy wiekowe:

  • dzieci przedszkolne – (3 – 5)
  • młodsze dzieci – (6 – 14)

Wszelkie informacje dodatkowe – kierownik punktu katechetycznego, mgr Grażyna Rudyk