Dlaczego Bóg dopuszcza do naturalnych katastrof, takich jak: trzęsienia ziemi, huragany czy tsunami?

22.03.2011

Pytanie: Dlaczego Bóg dopuszcza do naturalnych katastrof, takich jak: trzęsienia ziemi, huragany czy tsunami?

Odpowiedź: Dlaczego Bóg dopuszcza do trzęsień ziemi, tornad, huraganów, tsunami, tajfunów, cyklonów, lawin błotnych i innych naturalnych katastrof? Tragedia w Azji pod koniec 2004 roku, Huragan Katrina w 2005 roku w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych czy cyklon w Myanmar w 2008 roku spowodowały iż wielu ludzi podważało Bożą dobroć. Przykre jest to, że występowanie naturalnych katastrof często określane jest jako „działanie Boże”, podczas gdy żadne „zasługi” nie są przypisane Bogu za lata, dziesięciolecia czy nawet wieki dobrej pogody. Bóg stworzył cały wszechświat oraz prawa natury (1 Księga Mojżeszowa 1.1). Większość naturalnych katastrof wynika z działania tych praw natury. Huragany, tajfuny i tornada są rezultatem rozbieżnych, nachodzących na siebie układów pogody. Trzęsienia ziemi są rezultatem przemieszczania się powierzchni płyt ziemskich. Tsunami powstaje za sprawą podwodnych trzęsień ziemi.

Biblia potwierdza, że Jezus Chrystus trzyma w swym ręku całe stworzenie (Kolosan 1.16-17). Czy Bóg może zapobiec naturalnym katastrofom? Oczywiście! Czy Bóg czasem wpływa na pogodę? Tak, czego przykładem jest fragment z 5 Księgi Mojżeszowej 11.17 oraz Jakuba 5.17. 4 Księga Mojżeszowa 16.30-34 wskazuje, że Bóg czasem wywołuje naturalne katastrofy w ramach sądu nad grzechem. Księga Objawienia św. Jana opisuje wiele sytuacji, których chodzi o katastrofy naturalne (Objawienia rozdział 6, 8 oraz 16). Czy każda katastrofa jest Bożą karą? Oczywiście, że nie.

Podobnie jak Bóg dopuszcza, aby źli ludzie popełniali złe czyny, tak samo Bóg dopuszcza do tego, by ziemia odzwierciedlała konsekwencje skażenia grzechem całego stworzenia. Rzymian 8.19-21 mówi nam, że: „stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.” Upadek człowieka w grzech wpłynął niekorzystnie na wszystko, włączając w to nawet świat, który zamieszkujemy. Całe stworzenie jest poddane „frustracji” i „rozkładowi.” Grzech jest ostateczną przyczyną katastrof naturalnych tak jak śmierci, chorób i cierpienia.

Możemy rozumieć dlaczego występują naturalne katastrofy. To, czego nie rozumiemy to powód, dla którego Bóg dopuszcza aby one występowały. Dlaczego Bóg dopuszcza do tego, aby tsunami odebrało życie 250 000 ludzi w Azji? Dlaczego Bóg pozwala, aby Huragan Katrina zniszczył domy tysięcy ludzi? Takie wydarzenia podważają pewność, jaką pokładamy w tym życiu i zmuszają nas do zastanowienia się nad wiecznością. Po przeżyciu takich katastrof, ludzie zazwyczaj udają się do kościoła, bo uświadomili sobie nikłość swojego życia i to, że w krótkim czasie mogą je utracić. Czego jesteśmy pewni? Tego, że Bóg jest dobry! Wiele niesamowitych cudów, występuje równocześnie z przebiegiem katastrof, i to one uchroniły przed większymi stratami w ludziach. Występowanie katastrof naturalnych sprawia, że miliony ludzi na nowo określa swoje życiowe priorytety. Setki milionów dolarów wysyłanych jest w ramach pomocy ludziom cierpiącym. Misje chrześcijańskie mają sposobność niesienia pomocy, służby duszpasterskiej, pocieszenia, modlitwy i przyprowadzania ludzi do wiary zbawczej w Chrystusie! Bóg potrafi i rzeczywiście czyni wspaniałe rzeczy, nawet przez wielkie tragedie (Rzymian 8.28).

Trevor Hawes

Trevor pochodzi z Oxfordu w Anglii. Tam mieszkał i studiował a po ukończeniu studiów przyłączył się do zespołu nauczycieli Słowa Bożego pochodzących z dużej grupy kościołów.

Inne treści autora