Czytanie Biblii

Biblia jest najcenniejszym i najwspanialszym darem od Pana dla jego ludu. Jednak nie miała nigdy zająć miejsca należnego samemu Panu, ani też Duchowi, którego posłał. Biblia jest środkiem, a nie celem. Naszym celem nie jest poznanie księgi naszego Pana, ale poznanie Pana księgi. Wiele błędów i podziałów w Ciele Chrystusa nie jest wynikiem błędów w Biblii, ale złego z niej korzystania. Niektóre zasady i prawa wyrwaliśmy z Nowego Testamentu, upodabniając się do tego, co uczynili faryzeusze ze Starym Testamentem! Spowodowało to, że staramy się mierzyć naszą duchowość względem tego jak dobrze wypełniamy to, co jest literą. Nie chodzi o to jak dobrze dostosowujemy się do formy, ale o formowanie Jezusa w nas. Powinniśmy Słowo studiować, uczyć się go i przechowywać w sercu. Ono uzdrawia nas i w miarę jak dowiadujemy się coraz więcej o Bogu, pomaga w naszej relacji z Nim. Poświęć czas na czytanie tego drogocennego Bożego daru dla ludzkości.