2014-06-29 Mark Ulanowski – Poznać Boga

29.06.2014

Kościół Zielonoświątkowy w Nowym Sączu – zobacz http://kzns.pl

Słyszeliśmy wiele o Bogu. Znamy Jego Słowo.Wiemy co czynił przez wieki i, że ostatecznym wyrażeniem Jego wspaniałej, pełnej dobroci i miłości osobowości, Jego charakteru jako Ojca stworzenia, było to, iż przyszedł jako Syn Boży, chcąc naprawić złamaną w skutek naszego grzechu relację. Wziąwszy odpowiedzialność za nasze winy, przez własną śmierć odkupił, oczyścił i uwolnił nas od wpływu szatana. Ten akt pojednania dokonał się z Bożej inicjatywy po to, by umożliwić nam bliską, serdeczną, intymną relację z Tatą. Bóg zrobił już wszystko co potrzebne, by otworzyć drogę wzajemnej komunikacji. Teraz oczekuje naszej aktywności. Możemy korzystać z pomocy wyjątkowego Przewodnika-Tłumacza Bożych dróg, Bożego języka- Ducha, który nas uświęca. On dotyka naszego serca tak, że rozpoznajemy i możemy zrozumieć język, którym mówi do nas Ojciec. Gdy w osobisty sposób zaczynamy Go doświadczać, to rozpala w nas pasję, by poznać Go głębiej.
„Pragnę byś mnie pouczył. Dotychczas znałem Cię tylko ze słyszenia, teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma.”/Job42:4-5/
Możemy patrzeć na Niego własnymi oczyma.

Mark Ulanowski

Opis pojawi się wkrótce.

Inne treści autora